Jet-trafik under april månad för Höga Kusten Flyg

Linjen Arlanda-Örnsköldsvik trafikeras i regel med inhyrd kapacitet från extern operatör under vinterhalvåret och av dotterbolaget Nextjet under sommarhalvåret. Avtalet med den nuvarande operatören Cimber löper ut den 31 mars och det behövs en kortsiktig lösning under april månad innan Nextjet återigen trafikerar linjen. Estonian Air har därför anlitats för att flyga linjen.

- Att erbjuda Jet, om än under en kort period, känns väldigt roligt. Vi har en mycket lojal marknad i Västernorrland och att nu få erbjuda Jet-trafik känns bra. Blir det en positiv effekt på antalet passagerare kommer vi att utvärdera möjligheten för jet trafik till hösten, säger Magnus Ivarsson, VD Nextjet och Höga Kusten Flyg.

Det välrenommerade flygbolaget Estonian Air är ett statligt ägt bolag som opererar ett flertal linjer från Tallin till så väl Arlanda som andra stora nav i Europa. Estonian Air är likt Nextjet och Höga Kusten Flyg en partner till SAS och till del ägt av den samma.

- Det gläder mig att Höga Kusten Flyg och Nextjet har hittat en attraktiv och stabil lösning under april. Det är självklart betydelsefullt för Örnsköldsvik Airport, men framför allt positivt för alla resenärer som reser mellan Örnsköldsvik Airport och Stockholm/Arlanda säger Robert Gyllroth, VD och flygplatschef Örnsköldsvik Airport.