Nytt samarbete kring säkerheten på Örnsköldsvik Airport

Från och med första april samarbetar Örnsköldsvik Airport med Securitas i flygplatsens säkerhetskontroll. Ett steg till att bli en effektivare och attraktivare flygplats.

  • Vår målsättning är att bli en mer användarvänlig och modern flygplats, säger Leif Johansson, säkerhetschef vid Örnsköldsvik Airport. Att samarbeta i den här funktionen är ett steg i den riktningen.

Säkerheten på Örnsköldsvik Airport är mycket hög och följer ett rigoröst regelverk. Fram till nu har flygplatsen i huvudsak haft egen säkerhetspersonal som bemannat säkerhetskontrollen. Från och med första april levererar Securitas större delar av den tjänsten.

  • Jag ser fram emot samarbetet med en partner som kan leverera kvalitet och som följer det strikta regelverk som gäller på flygplatser. Jag vill poängtera att flygplatsen är högst ansvarig för säkerheten och att en av våra anställda kommer att finnas med vid kontrollen, säger Leif Johansson och fortsätter:
  • Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla flygplatsen, inte minst digitalt. Vi ser nu över hur vi kan digitalisera passagerarprocessen ytterligare.

Sedan SAS började trafikera flygplatsen levererar flygplatsens personal hela passagerarprocessen inklusive incheckning och boarding av passagerare vilket är en ny verksamhet för dem.

  • Vi ansvarar för snöröjning, lastning och lossning, tankning, räddnings- och säkerhetstjänst etc. Tidsrymden är kort från att ett plan landar till det lyfter igen, mycket ska klaffa under den tiden. Om det inte fungerar kan det leda till förseningar. Vi hoppas nu på en fortsatt hög leveranssäkerhet i de delar som faller under flygplatsens ansvar.

Securitas är en välkänd aktör på landets flygplatser och har bevakningsavtal med 19 flygplatser, från norr till söder.

  • Vi är mycket glada för förtroendet, säkerhetsarbetet ställer höga krav på oss gällande kunskap och utbildning, säger Pasi Vuorinen, regionchef Aviation, på Securitas.
  • För resenärerna kommer det inte innebära någon större skillnad än att flygplatskontrollanterna bär nya uniformer. Säkerhetsarbetet kommer vara detsamma, fast med vår gedigna erfarenhet och kunskap inom flygplatssäkerhet, säger Pasi Vuorinen.

Örnsköldsvik Airport är till mångt och mycket en modern flygplats och arbetar strategiskt för att bli ännu mer i framkant,

  • Det händer mycket positiva saker på Örnsköldsvik Airport. Trots hårda regelkrav kan man ändå göra flygplatsen mer attraktiv och användarvänlig, säger Leif Johansson.

 

För mer information:

Leif Johansson, säkerhetschef

070-528 74 25

www.oer.se