Flygbolaget BRA delar Örnsköldsviks strävan mot biobaserade lösningar

Första februari börjar flygbolaget BRA trafikera mellan Örnsköldsvik och Bromma. Ett flygbolag helt i linje med Örnsköldsvik Airport klimatanpassningar och miljömål.

  • Vi välkomnar flygbolaget BRAs etablering på Örnsköldsvik Airport och ser framemot att vara en aktiv samarbetspartner i det miljöarbete vi båda bedriver för att minska CO2 utsläppen, säger Joachim Wiklund, Safety manager Örnsköldsvik Airport.

I och med att SAS försvann från Örnsköldsvik såg BRA en möjlighet att trafikera linjen mellan Örnsköldsvik och Bromma. Örnsköldsvik Airports satsningar som en testarena för exempelvis elflyg och ortens position som ett nav för bioraffinaderiutveckling inom bland annat RISE har inte heller gått flygbolaget förbi. Det bekräftar kommunikationschefen Jim Hofverberg på flygbolaget BRA.

– Vi satsar hårt på att hjälpa resenärer att minska sina klimatavtryck och är det enda flygbolaget som är med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Därför är det extra intressant att finnas i en region som försöker påverka hela världen i rätt riktning. Här finns viljan, restavfallet från skogen, kompetensen och processerna för att göra skillnad, säger Jim Hofverberg.

Örnsköldsvik Airport medverkar i projektet grön flygplats tillsammans med SRF (svenska regionala flygplatser) och har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsens egen verksamhet minskar.

BRA klimatkompenserar redan i dag för alla utsläpp till 110 procent. Det är inget man som resenär behöver köpa till och inget som gör biljetterna dyrare. BRA erbjuder alla sina resenärer att välja biobränsle av 100 procent förnybart innehåll, vid bokning av biljetten. För ett enhetspris om 300 kronor per flygning kan alla som önskar byta ut det fossila jetbränslet till biobränsle, motsvarande en genomsnittlig flygresa på en timma med BRA. Bränslebytet görs i efterhand och fungerar på samma sätt som att köpa grön el.

­– I dag produceras biobränslet i Finland men vår målsättning är att kunna köpa inhemskt producerat biobränsle, säger Jim Hofverberg.

Flygbolaget BRA satsar på och har inom kort endast helt nya och moderna propellerflygplan i sin flygplansflotta. Flygplanen har både bränsleeffektiva motorer och förmåga att flyga på biobränsle.

När de senast beställda fem flygplanen levereras till BRA under början av år 2020 blir genomsnittsåldern på flygplansflottan med 15 större propellerflygplan cirka 2 år.

Ett av de fabriksnya flygplanen som BRA beställt kommer dessutom att trafikera bolagets flyglinje mellan Örnsköldsvik och Bromma.

– I Örnsköldsvik flyger vi med de mest bränsleeffektiva regionalflygplan som finns. Utsläppen minskar med 35 procent per passagerare när propellerplanen körs på fossilt bränsle. När resenärerna dessutom bokar biobränsle för sina flygresor minskar de fossila utsläppen ytterligare, avslutar Jim Hofverberg.