Nytt flygbolag i trafik

Trafiken till och från Örnsköldsvik är igång igen. Det nya bolaget Amapola trafikerar Örnsköldsvik- Stockholm sex dagar i veckan.

Den pågående spridningen av coronaviruset har medfört ett stort passagerarbortfall för flyget och lett till en kraftigt neddragen, och i vissa fall, upphörd trafik. De två bolagen, BRA och Air Leap, som trafikerat Örnsköldsvik och Stockholm Arlanda samt Stockholm Bromma har upphört med trafik men med ambitionen att återuppta framöver.

Tack vare statliga pengar från Trafikverket har trafiken nu återupptagits av ett nytt upphandlat bolag, Amapola Flyg AB. Amapola använder sig av flygplanstypen Fokker 50. Har plats för 50 passagerare och kommer att trafikeras via Sundsvall sex dagar i veckan.

Amapola är ett svenskt företag som flyger såväl frakt som passagerartrafik. Kontraktet att flyga på Örnsköldsvik gäller fyra veckor i taget, med möjlighet att förlänga fem gånger. Om kommersiell trafik återupptas upphör den upphandlade trafiken.

Läs mer här:

www.amapola.nu