Ny upphandling mellan Örnsköldsvik och Stockholm

För att säkerställa flygtrafiken till och från Örnsköldsvik har Trafikverket påbörjat en ny upphandling med krav på en bättre tidtabell. Upphandlingen säkerställer flygtrafik året ut, och med en bättre tidtabell kan passagerarantalet öka till en nivå som gör kommersiell trafik 2021 möjlig.

  • Vi har sett en ökning av antalet passagerare de senaste veckorna och med den nya tidtabellen med morgon och kvällstrafik så bör det öka betydligt framöver under hösten, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport.

Coronaviruset har inneburit passagerarbortfall och neddragen flygtrafik för samtliga flygplatser i vårt land. Regeringen har nu fattat beslut att förlänga den temporära allmänna trafikplikten för att säkerställa tillgängligheten, en av flygplatserna som berörs är Örnsköldsvik Airport vilket bekräftar att Örnsköldsvik är en viktig destination.

Den nya upphandlingen ställer hårdare krav på en mer ändamålsenlig och bättre tidtabell med dagliga flygningar mellan Örnsköldsvik och Stockholm Arlanda morgon och kväll, måndag till fredag samt söndag året ut. Förhoppningen är att den anpassade tidtabellen skall få passagerarantalet att öka till en nivå som möjliggör uppstart av kommersiell trafik 2021. Upphandlingen säkerställer även resemöjligheter som är nödvändiga för hälso- och sjukvården samt andra samhällsviktiga funktioner.

Inom kort kommer Trafikverket att presentera vem som kommer att trafikera linjen.

  • Vi är glada att Trafikverket agerar snabbt för att upprätthålla trafiken, säger Robert Gyllroth,

Målsättningen är att trafiken ska kunna starta den 16:e september, vilket innebär att mellan den 7:e och den 15.e september kommer Örnsköldsvik vara utan daglig trafik till och från Stockholm.

Vi uppdaterar hemsidan samt Facebook löpande.