Interna bokningar

Konferensrum

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Måndag, 30 mars
Resurs « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 »
Konferensrum 1 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30
Konferensrum 2 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30
Konferensrum 3 Bokad av Leif Johansson 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30

Hotellrum

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Fredag, 29 maj
Resurs « 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 »
Rum 2
Rum 4
Rum 6
Rum 8
Rum 10
Rum 12

Bilar

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Fredag, 29 maj
Resurs « 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 »
Volvo Flexifuel
Skoda