Interna bokningar

Konferensrum

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Fredag, 23 oktober
Resurs « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 »
Konferensrum 1 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30
Konferensrum 2 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30
Konferensrum 3 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30

Hotellrum

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Torsdag, 3 december
Resurs « 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 »
Rum 2
Rum 4
Rum 6
Rum 8
Rum 10
Rum 12

Bilar

Dag
 
Datum
Datum  
Resurs
Torsdag, 3 december
Resurs « 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 »
Volvo Flexifuel
Skoda