Referenser

Det finns många exempel där flyget i Örnsköldsvik har stor betydelse, både för företag och människor. Det handlar om att företag får nya möjligheter att konkurrera på andra marknader än den lokala. Det handlar om att företag har kunder eller ägare som ställer krav på att de ska kunna infinna sig på en viss plats inom en viss tid. Dessutom handlar det om att vi ökar Örnsköldsviks tillgänglighet för alla.


Här lyfter din dag. Flyget i Örnsköldsvik och företagen som verkar på flygplatsen i Örnsköldsvik.

Tack för att du väljer flyget i Örnsköldsvik. Du hjälper företag att verka och växa här i vår kommun. Dessutom bidrar du till att skapa fler arbets-tillfällen. Flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, där näringslivet blomstrar och där omvärlden finns runt hörnet.