Välj det lokala flyget

När du väljer flyget i Örnsköldsvik hjälper du företag att verka, växa och etablera sig i vår kommun. På så sätt skapas fler arbetstillfällen, både direkt och indirekt. Dessutom skapar flyget ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, som det är enkelt att resa till och från. Tillsammans får vi omvärlden att investera just här! 

Annons med flygplansfönster och vy över Örnsköldsvik

Klicka på bilden för en större version.

Här kan du läsa mer om vad vi menar och vad du bidrar med när du väljer flyget:  

För ett blomstrande näringsliv

Blomsteräng

Flyget ger Örnsköldsviks näringsliv förutsättningar att verka och växa. Oavsett om det handlar om små, mellan- eller stora företag, har många av dem en sak gemensamt. De är beroende av att snabbt kunna resa till sina kunder och leverantörer, eller vice versa är kunder, leverantörer och ägare beroende av att snabbt och enkelt nå företagen. 

Örnsköldsvik är en begränsad marknad och många lokala företag konkurrerar på en nationell eller global marknad. 75 procent av det som Örnsköldsviks företag producerar går på export och hela 3 procent av Sveriges totala export kommer härifrån. Det kan ställas i relation till att endast 0,6 procent av landets befolkning bor här. 

Genom att vara rörliga och tillgängliga kan Örnsköldsviks företag konkurrera utanför den lokala marknaden och nå framgång på exportmarknaden. Flyget skapar bra och nödvändiga förutsättningar för det. 

När företag letar efter orter att etablera sig på är en närliggande flygplats ofta en förutsättning. Stora företag har helt enkelt inte möjlighet att etablera sig på orter som saknar en snabb länk till omvärlden. För Örnsköldsviks del utgör flyget denna länk. 

För fler arbetstillfällen

När du väljer flyget i Örnsköldsvik hjälper du företag att verka, växa och etablera sig här. På så sätt skapar du direkt och indirekt fler arbetstillfällen. Kanske är det du, någon i din familj, din granne eller din kompis som får jobb. 

När du väljer det lokala flyget bidrar du till att skapa sysselsättning vid flygplatsen, i flygbolagen, hos researrangörerna och bland alla andra aktörer som verkar på flygplatsen. Dessutom ger du sysselsättning till underleverantörer som anlitas för att utföra service, reparationer och andra tjänster. Med en levande flygplats ökar också turismen till Örnsköldsvik. På så sätt skapas fler arbetstillfällen vid hotell, restauranger, butiker och olika besöksmål. Du bidrar med andra ord till att ge liv till Örnsköldsvik. 

Jordglob

För ökad tillgänglighet

Det är ett faktum att Örnsköldsvik inte ligger mitt i världen. Men med flyget blir avstånd oväsentliga. När du väljer det lokala flyget bidrar du till att skapa ett tillgängligt Örnsköldsvik där faktiska avstånd mätt i kilometer inte längre har någon betydelse. Vi talar inte längre om att avståndet till Stockholm är drygt 50 mil, utan snarare en timme. Ökad rörlighet och tillgänglighet är nödvändigt för att skapa ett attraktivt Örnsköldsvik som människor enkelt kan resa till och från. Dessutom skapar flyget ett Örnsköldsvik där omvärlden finns runt hörnet. 

När du väljer flyget i Örnsköldsvik bidrar du också till att ännu fler kan flyga, på fler turer. Ekvationen är enkel. Ju fler som använder flyget i dag, desto större är chanserna att destinationerna och turtätheten kommer att utvecklas i framtiden. Det innebär också att ju fler som väljer flyget i dag, desto fler kommer att ha möjlighet att göra det i morgon.  

Här lyfter din dag. Flyget i Örnsköldsvik och företagen som verkar på flygplatsen i Örnsköldsvik.

Tack för att du väljer flyget i Örnsköldsvik. Du hjälper företag att verka och växa här i vår kommun. Dessutom bidrar du till att skapa fler arbets-tillfällen. Flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, där näringslivet blomstrar och där omvärlden finns runt hörnet.