Förmåner för resenären
(den försäkrade)

Försäkrad är enligt denna försäkring ägaren till det fordon som parkerats på flygplatsens parkering och där resenären flugit till/eller från flygplatsen samt erlagt parkeringsavgift.

Försäkring gäller för den självrisk som ägaren till den parkerade bilen drabbas av i samband med en skada. För att ersättning enligt denna försäkring ska utgå ska skadan omfattas av fordonets ordinarie försäkring samt överstiga den avtalade självrisken.

Försäkringsbolaget ersätter självrisk upp till 15 000 SEK. för att ta försäkringen i anspråk behöver du sända:
- En kopia på din flygbiljett
- En kopia på din parkeringsbiljett
- En kopia på godkänt besked att skadan omfattas från det försäkringsbolag där ditt fordon är försäkrat

OBS! Du behöver lämna meddelande om att skada inträffat till info@nlaab.com inom en vecka från skadetillfället för att inte förlora din rätt enligt försäkringen.