Nytt projekt - Grön flygplats

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Svenska Regionala Flygplatser (SRF) vill vara med och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Nu ökar vi tillsammans tempot i miljöarbetet genom att starta projektet Grön Flygplats.

 

Till flygplanet

Örnsköldsvik Airport är delaktig i projektet Grön Flygplats.

Ett projekt med målsättningen att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.

Hela den svenska flygbranschen har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet minskar.

Läs pressmeddelandet från SRF här: https://www.flygplatser.se/pressmeddelanden/svenska-regionala-flygplatser-ar-med-och-bidrar-till-att-sverige-blir-varldens-forsta-fossilfria-land/ Länk till annan webbplats.