Frågor och svar/ David Hild, Fly Green Fund

Ska jag skämmas för att jag flyger?

Nej. Väljer vi bort flyget slås benen undan för de regionala flygplatserna och den betydelse som de faktisk har. En flygplats fyller många viktiga funktioner, ett kollektivt transportmedel och en plats för ambulansflyg inte minst.

I Sverige är det långt mellan orterna och finns det inget flyg får det stora konsekvenser.

Hur reser jag så klimatsmart som möjligt?

När du bokar biljett kan du köpa till extra biobränsle, då reducerar du klimatavtrycket. Tänk också på att resa lätt och välj en ung flygplansflotta.

Kan vi flyga helt fossilfritt?

Ja, det går. Tekniken finns i dag. Däremot finns inte tillräckligt stor efterfrågan så priset är dyrt. I stort sett dubbelt så dyrt som fossila bränslen.

Varför flyger vi inte redan fossilfritt?

Det bygger på efterfrågan. Just nu är många olika projekt i gång, och om två år kommer det att hända saker. Ska vi nå klimatmålen måste vi komma i gång på allvar. De som sitter på råvarorna säger att de kan få fram tillräckligt mycket bränsle snabbt.

Vad är biobränsle?

Restprodukter från skogs- och jordbruk som energigrödor och hushållssopor. Elektrobränslen/syntetiska bränslen som framställs av koldioxid och vatten är också en möjlighet.

Kommer skogen att skövlas för att vi ska få fram biobränsle?

Nej, absolut inte. Restavfall från skog kommer att användas och dessutom finns potential att odla på övergiven odlingsmark och mark i träda.