Nytt samarbete kring miljö på Örnsköldsvik Airport

Örnsköldsvik Airport medverkar i projektet grön flygplats tillsammans med SRF (svenska regionala flygplatser) och har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg.

Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsens egen verksamhet minskar.

Att nå ett fossilfritt transportsätt är fullt möjligt, dels genom att använda biobränsle, dels nyttja elektrobränsle och utveckla elflygplan.

Något som du kanske inte känner till är att Örnsköldsvik Airport är en testarena för elflygplan. Inom några år är målsättningen att större modeller trafikerar framför allt regionala sträckor.

Dagens flygplan kan flygas på fossilfria och CO2-neutrala bränslen utan teknisk modifikation.