Hur vi jobbar hållbart

I flygbranschen pågår ett omfattande omställningsarbete för att bli fossilfria. Vi på Örnsköldsviks Flygplats arbetar med omställning av vår egen verksamhet till fossilfri drift, men är också en testbädd för utvecklingen av nationellt fossilfritt flyg.

Flygbranschen har som mål att 2030 ska inrikesflyget vara helt fossilfritt och 2045 ska alla flyg som startar vid svenska flygplaster vara fossilfria. För att nå dit måste alla inom branschen hjälpas åt.

Redan nu kan du vara med och påverka din flygresas koldioxidutsläpp. Via Fly Green Fund, en icke vinstdrivande organisation, kan du köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera resan.

På Fly Green Fund kan du även använda en kalkylator för att beräkna resans utsläpp och se vad en reduktion kostar dig.

Här kan du läsa mer om Fly Green Fund.

https://flygreenfund.se/ Länk till annan webbplats.

Här kan du beräkna resans utsläpp samt reducera hela eller delar av flygresan.

https://flygreenfund.se/sa-funkar-det/ Länk till annan webbplats.

 

Miljömål Örnsköldsvik Airport november 2020 Pdf, 265.9 kB, öppnas i nytt fönster.