Örnsköldsvik bas för YrkesAkademins utbildning till fjärrpilot för näringslivet

Nästan 700 ansökningar om finansiering av utbildning inkom till Myndigheten för Yrkeshögskolan och ca 100 av dessa beviljades. En av dem, Fjärrpilot och operatör för drönare hos YrkesAkademin, kommer att starta i augusti med Örnsköldsvik som bas.

 

Det är från initiativtagarnas perspektiv en stor fördel att det nu finns en regionalt anpassad utbildning som bidrar till införandet av drönarteknik i glesbygdsområdens infrastruktur, ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt att genomföra en stor mängd värdefulla uppdrag i samhällets tjänst.

- De kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger med Örnsköldsvik som utgångspunkt välkomnas, säger en stolt Robert Gyllroth, Flygplatschef, VD, Örnsköldsviks Airport.

Robert Gyllroth, Flygplatschef, VD, Örnsköldsviks Airport, Jonas Didoff, G-Fence och Finn Toompuu, YrkesAkademin har i samarbete tagit fram en kort yrkeshögskoleutbildning inom drönarteknik. I utbildningen får den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser som bidrar till utveckling och tillämpning av modern drönarteknik i befintliga system och infrastruktur. Vidare får den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser som, i samverkan med redan existerande kompetenser, bidrar till effektivare användning av samhälleliga resurser i tillämpning av drönarteknik.

När nu utbildningen genomförs kommer utvecklingen och integreringen av drönarteknik i infrastrukturen i glesbygdsområden utvecklas markant. Spridningen av grundläggande kunskaper och utbildning i färdigheter och kompetenser är viktigt för att samhället skall kunna utveckla och integrera åtgärder för klimatsmarta lösningar inom informationsinhämtning och transport i luftrummet.

Arbetsmarknaden för fjärrpiloter och UAS-operatörer växer snabbt. För att möta behoven inom ovan användningsområden krävs korrekta och uppdaterade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Utbildningen bidrar till utveckling för ett stort antal branscher inom drönarteknik/UAS samt förbereder för högre nivåer av certifiering såsom Specifik.

- Glesbygdens behov av långväga transporter, såväl ordinära som akuta är en divande faktor till att LFV genom LARC (LFV Aviation Research Center) förlägger forskning, validering och utveckling i Ö-vik, Storuman och Åsele. Läget med de geografiska och klimatologiska förutsättningarna i området är utmärkta för att driva LARC som ett forskningssamarbete med aktörer från privat och offentlig sektor. Denna utbildning ger allmän kunskap om drönarteknik vilket i sin tur skapar förutsättningar att involvera fler organisationer i arbetet, säger Gunnar Olsson, tf Forskningschef, LFV.