Uppåt för flyget i Örnsköldsvik

Antalet resenärer vid Örnsköldsvik Airport ökade under februari i år med 6 procent, jämfört med samma månad förra året.

En trolig förklaring till ökningen är konkurrenskraftig prissättning på flygresor mellan Örnsköldsvik och Stockholm. Prissättningen gör det möjligt och attraktivt för både affärsresenärer och privatresenärer att välja flyget. Dessutom är det i dag större flygplan som trafikerar Örnsköldsvik Airport, vilket i sig medför att fler kan resa på varje rutt till och från Stockholm. 

– Det är glädjande att allt fler resenärer väljer flyget i Örnsköldsvik och att fler ser fördelarna med att använda vårt lokala flyg. Med flyget krymper avstånden och vi ökar tillgängligheten för både näringsliv och invånare i Örnsköldsvik, säger Robert Gyllroth, vd vid Örnsköldsvik Airport.

För mer information, kontakta:
Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport
0660-874 21
070-528 74 21


Örnsköldsvik Airport är ett kommunalt bolag som ingår i Örnsköldsviks kommunkoncern. Bolaget arbetar för att öka Örnsköldsviks tillgänglighet till omvärlden. Och vice versa. Flygplatsen har inrikestrafik till och från Stockholm Arlanda Airport via Höga Kusten Flyg. Dessutom finns chartertrafik till Kroatien via Kroatienspecialisten. Mer information om Örnsköldsvik Airport finns på oer.se.