Flygtrafiken säkrad vid Örnsköldsvik Airport ända fram till 30 juni

.Första april i år börjar Amapola trafikera flygplatsen, vilket är dagen efter att nuvarande avtal med Air Leap löper ut. Trafikverket har genomfört upphandlingen i god tid, vilket gör att trafiken kommer att löpa på utan uppehåll ända fram till 30 juni.

I takt med att allt fler vaccineras kommer trafikunderlaget att öka, vilket förhoppningsvis möjliggör för kommersiell trafik under försommaren.

  • Det finns ett uppdämt behov av att kunna resa och förhoppningen är att vaccineringen kan genomföras så att resandet kan komma igång och vi kan återgå till det normala innan 30 juni, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport.

Spridningen av coronaviruset har lett till ett minimalt flygande och har tvingat flygbolag världen över att kraftigt dra ned på trafiken.

För att upprätthålla trafik och för att säkerställa resemöjligheter som är nödvändiga för hälso- och sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner beslutade regeringen i fjol att införa trafikplikt vid en rad flygplatser varav Örnsköldsvik Airport var en.

Sedan dess har trafikplikten förlängts ett flertal gånger och två olika bolag har skött den upphandlade trafiken, Amapola och nu sist Air Leap.

Nu är det som sagt klart att Amapola Flyg AB tar över trafiken mellan Örnsköldsvik och Stockholm den 1 april och avtalet gäller till 30 juni 2021. Därefter behövs nytt beslut från regeringen om den ska fortsätta eller ej. Förhoppningen är dock att passagerarunderlaget ökar inom kort vilket öppnar upp för kommersiell trafik.

  • Flygplatsen spelar en viktig roll för Örnsköldsviks utveckling och även om resandet efter Corona kommer att vara lägre än tidigare så är passagerarunderlaget tillräckligt stort för att Örnsköldsvik åter skall ha kommersiell trafik, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport och fortsätter:
  • Bra kommunikationer är en förutsättning för att det lokala näringslivet ska fortsätta att utvecklas, ett näringsliv som står för fem procent av Sveriges nettoexport.

Efter ett år i kris börjar det ljusna för flygbranschen och världen kan börja öppna upp igen. Efterlängtat för så väl näringsliv, fritidsresenärer och turismbranschen.

  • Nu längtar vi efter att resa igen, avslutar Robert Gyllroth.