Vi är beredskapsflygplats 2024

Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att ingå överenskommelser med oss och 26 andra flygplatser om att vara beredskapsflygplatser under 2024. Vi ska därmed kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt för till exempel hälso- och sjukvården eller räddningstjänsten.

Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart. Förutom ambulansflygningar och räddningstjänst handlar det om exempelvis brandspaning, sjöövervakning, sök efter försvunna personer och stöd till totalförsvaret. Oavsett vilken snabbt uppkommen och akut kris det kan handla om ska det finnas närhet till flyg med kort varsel.

Med detta avtal är vi en garant för dessa viktiga lufttransporter i vår del av landet. Det är vi glada för!