Händelserapportering

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga och sociala krav. Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande säkerhetsarbetet.

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. Proaktiv rapportering av eventuella risker är det som helst ska ske, detta för att kunna undvika ett tillbud eller olycka innan den sker.

Syftet med rapportering av händelser är att förebygga olyckor, inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor, därför ska all personal, externa leverantörer och andra aktörer på flygplatsen rapportera i flygplatsens händelserapporteringssystem.

Enligt EU-förordningen 376/2014 skyddas rapportören från att rättsliga prövningar inleds, avseende t.ex. oavsiktliga lagöverträdelser, på grund av att händelsen blir känd genom en rapport

Rapportera händelse här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.