Samhällsnyttigt flyg

Örnsköldsvik Airport utgör en viktig samhällsfunktion, vi hanterar inte bara passagerareflyg. Varje vecka hanterar vi också ambulansflyg, organtransporter, brandflyg, militärtransporter och polisens helikoptrar.

Samhällsnyttan är ett samlat namn/begrepp för räddnings- och övervakningsflyg.

Brandflyget
Under sommaren så utgör Örnsköldsvik Airport en bas skogsbrandsbevakning för vårt närområde, när det är högrisk i skog och mark. Oftas utförs den av Örnsköldsviks Motorflygklubb Länk till annan webbplats..

Ambulansflyg
Ambulansflyg landar ibland flera gånger i veckan på Örnsköldsvik Airport för att hämta eller lämna patienter. Även organtransporter förekommer.

Polisflyget
Spaning efter brottslingar och försvunna personer, räddningstjänstuppdrag och transporter. Det är de tre viktigaste användningsområdena för Polisflyget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Polisens nio helikoptrar är stationerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden, och kan därmed användas för uppdrag över hela Sverige. De flesta uppdragen rör räddningsverksamhet eller grova brott där polisen vill:

  • Färdas snabbt
  • Få överblick över stora områden
  • Söka av områden som är svårtillgängliga från marken

Till Örnsköldsvik Airport kommer polisflyget för att tanka.
Att kunna flyga till en flygplats i närheten av utryckningsplatsen kan ibland vara av oerhört stor vikt för utgången av insatsen.

Militärflyg
Militära flygningar förekommer oftast vid miltärövningar.
Det största flygplanen som har trafikerat Örnsköldsvik Airport är C-17 Globemaster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som försvaret använder sig av.

Search & Rescue
Det är Sjöfartsverket s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om ansvarar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Uppgiften "efterforskning och räddning" (Search And Rescue).
Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är i sjönöd, för sjuktransporter från fartyg, för lokalisering av flygplan vid inträffat eller befarat haveri samt när fara hotar flygtrafiken.

Till Örnsköldsvik Airport kommer Sjöfartsveket för att tanka.
Att kunna flyga till en flygplats i närheten av utryckningsplatsen kan ibland vara av oerhört stor vikt för utgången av räddningsinsatsen.

Skogsbrandsbekämpning
Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som Vid större bränder i skog och mark har MSB som vid alla större samhällsstörningar, en samordnande och stödjande roll. När det kommer till skogbrand har MSB särskilt anpassade förstärkningsresurser.
När den kommunala räddningstjänstens och regionens resurser är uttömda eller inte räcker till, kan MSB stödja med förstärkningsresurser, som kan innefatta både kompetens och materiel. För att bekämpa skogsbränder har MSB särskilda förstärkningsresurser som kan användas, såsom helikoptrar, mindre skopande flygplan,

Till Örnsköldsvik Airport kommer Skogsbrandsbekämpnings helikoptrar och flygplan för att tanka, upprätta bas för underhåll.
Örnsköldsvik Airport erbjuder även övernattningsmöjligheter för besättningar.
Att kunna flyga till en flygplats i närheten av utryckningsplatsen kan ibland vara av oerhört stor vikt för utgången av räddningsinsatsen.
 

Polisflyget

Källa polisen.se