Personuppgifter

Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med lagen är att värna om den personliga integriteten.

Kraven på hur företag hanterar personuppgifter stärks i och med den nya förordningen.

Följande information gäller samtliga våra kunder/leverantörer Informationen är uppdelad beroende på om du är privatkund eller företagskund.

För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är Personuppgiftsansvariga.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa här: Öppnas i nytt fönster.