Nu kan man flyga tur och retur från Örnsköldsvik till Arlanda sex dagar i veckan

Under fredagen meddelade Trafikverket att Amapola är det nya upphandlade flygbolaget som kommer att trafikera Örnsköldsvik Airport fram till årsskiftet. Förbättrad tidtabell och fler avgångar öppnar upp för kommersiell trafik 2021.

- Den nya tidtabellen möjliggör för näringslivet och privatpersoner att välja att flyga till och från Örnsköldsvik så att flygbolagen ser att det är möjligt med kommersiell trafik 2021, när den upphandlade upphör, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport.

Regeringen har förlängt trafikplikten vilket innebär att från och med mitten av nästa vecka kliver en ny aktör in på linjen mellan Örnsköldsvik och Stockholm. Bolaget kommer att flyga på linjen sex dagar i veckan tur och retur.

- Den nya tidtabellen innebär att man kan åka till Stockholm över dagen utan övernattning eller vidare ut i världen, säger Robert Gyllroth och tillägger:

För att öka tryggheten ytterligare kommer vi att tillhandahålla munskydd till den som vill ha, så framöver behöver man varken fundera över det eller parkeringsavgift eftersom parkering är fri.

Regeringen visar tydligt att Örnsköldsvik Airport fyller en viktig samhällsfunktion, därav den förlängda trafikplikten. Dels har Örnsköldsvik ett starkt och betydande näringsliv som står för fem procent av Sveriges nettopexport, dels pågår ett forskningsarbete på Örnsköldsviks flygplats med syftet att utveckla morgondagens hållbara flyg och flygplatser. I samband med det förlängda avtalet säkerställs även resemöjligheter som är nödvändiga för hälso- och sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner.

Efter vårens och sommarens vikande passagerarsiffror börjar man nu se en ljusning. Med en bättre och mer ändamålsenlig tidtabell hoppas man att passagerarunderlaget ökar ytterligare och möjliggör uppstart av kommersiell trafik 2021.

- Flygplatsen spelar en viktig roll för Örnsköldsviks utveckling och även om resandet efter Corona kommer att vara lägre än tidigare, så är passagerarunderlaget tillräckligt stort för att Örnsköldsvik åter skall ha kommersiell trafik, avslutar Robert Gyllroth.