Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du blir kund/leverantör/anställd och söker anställning hos oss, och även en tid efter att din tid som kund/leverantör/anställd och jobbsökande hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel: namn, personnummer, adress, IP-nummer, kontaktuppgifter som tele­fonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Örnsköldsvik Airport AB , Västanå 100 896 91 Husum, organisations­nummer 556838-9968 är personuppgiftsansvarig för be­handling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina person­uppgifter korrekt.
Kontaktuppgifter:
Mikael Fredin
Tel. 0660-888 98
E-post mikael.fredin@ornskoldsvik.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett register­utdrag. Du har också rätt att få felaktiga personupp­gifter rättade samt under vissa förutsättningar rätt till radering av personuppgifter.

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till oss och till tillsyns­myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se/ Länk till annan webbplats.

Mer information till dig som är:

Privatkund

Företagskund/näringsidkare